อัตราห้องพัก

ประเภทห้องพัก

หมายเลขห้อง อัตราห้องพัก (บาท)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. - ก.ย. ต.ค. - พ.ย. ธ.ค.
1, 2, 3
6/1, 6/2
7, 8, 9,10
15, 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
k1, k2, k3, k4


2,000


1,500


1,000


1,500


2,000
4, 5, 12, 14 2,500 2,000 1,500 2,000 2,500
11 3,000 3,000 2,000 3,000 3,000
เต้นท์โดม จำนวน 29 หลัง
D1 ถึง D29
2,000 1,500 1,000 1,500 2,000
วันศุกร์, เสาร์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ เพิ่มห้องล่ะ - 500 300 500 -
ที่นอนเสริมท่านล่ะ 200 บาท

*ราคานี้ไม่รวมอาหารเช้า แต่มีร้านอาหารบริการ

**อัตราห้องพักใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562


ประเภทเต้นท์นอน

จำนวนผู้เข้าพักเต้นท์ ช่วงเดือน ก.พ. - พ.ย. ช่วงเดือน ธ.ค. - ม.ค.
พัก 2 ท่าน 500 บาท 700 บาท
พัก 3 ท่าน 600 บาท 700 บาท
พัก 4 ท่าน 800 บาท 800 บาท

*ในเต้นท์จะมีเบาะนอน หมอน ผ้าห่ม พนักงานกางเต้นท์ไว้ให้เรียบร้อย


พื้นที่กางเต้นท์

นำเต้นท์มากางเองได้ ท่านล่ะ 150 บาท
*ไม่มีชุดเครื่องนอนให้เช่า


จองห้องพัก

จองห้องพัก....Click